MARCHING BAND MAHASISWA S1 PIN – Kegiatan Sore (terjadwal) – Latihan Dasar Perkusi Marching – Latihan Musik Dasar – Gripping – Stroking.

Kampus S1 PIN
Mahasiswa S1 PIN
Latihan Marching Band